Specializace
Právo občanské, Právo rodinné, Právo obchodních společností, Konkurzní právo ,Obchodní závazkové vztahy, Insolvenční právo, Autorské právo a práva příbuzná, Nemovitosti, Exekuce...
Pro
advokáty

Služby

Advokátní kancelář JUDr. Lenky Vidovičové byla založena v roce 1994 s cílem nabídnout svým budoucím klientům právní služby na profesionální úrovni.
AK JUDr. Lenky Vidovičové je malou, prosperující a postupně se rozrůstající kanceláří, poskytující osobní i odborné služby převážně tuzemské, ale i zahraniční klientele, mezi kterou patří zejména podnikatelské subjekty. AK JUDr. Lenky Vidovičové nabízí klientům výhody malé advokátní kanceláře spojené s příjemným prostředím a osobním přístupem, která disponuje rozsáhlou škálou právních služeb zejména v oborech práva obchodního a občanského, konkurzního, směnečného, cenných papírů, investičních společností a fondů, pravidel mezinárodního obchodu, duševního vlastnictví, reklamy, ochrany hospodářské soutěže, nekalé soutěže, jakož i řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících.
V roce 2005 byla JUDr. Lenka Vidovičová jmenována regionální představitelkou České advokátní komory pro Olomoucký region.

Během existence advokátní kanceláře v ní působila a působí řada absolventů či praktikujících studentů Prf MU a Prf UP.

V současné době v advokátní kanceláři pracují:
JUDr. Lenka Vidovičová, advokátka zapsaná v seznamu vedeném ČAK pod číslem 3653, zapsána rovněž v seznamu správců konkurzní podstaty u Krajského soudu v Ostravě a Brně
Mgr. Blanka Netopilová, advokátní koncipientka
Mgr. Martina Černošková, advokátní koncipientka
Mgr. Hana Pelešková, právník
Hana Čecháková, DiS, administrativní pracovnice (toho času na mateřské dovolené)
Ing. Hana Bořilová, administrativní pracovnice (toho času na rodičovské dovolené)
Zdenka Helekalová, administrativní pracovnice

Na poskytování právních služeb klientům a na řešení jejich konkrétních právních případů se podílí tým právníků advokátní kanceláře tak, aby poskytnutí právní služby bylo efektivní, rychlé a plně kompetentní. Klient má vždy možnost přímo kontaktovat některého z týmu právníků, který se podílí na zpracování konkrétního případu. Je tak vždy zajištěna vzájemná a úplná spolupráce mezi advokátní kanceláří a klientem.

Náš přístup při řešení právních problémů se opírá o důkladnou znalost obchodních činností a potřeb klientů, což nám umožňuje nabízet rychlá, vhodná a cenově efektivní řešení odpovídající klientovým potřebám. Naším cílem je především poskytovat vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc maximálně přizpůsobenou specifickým požadavkům klienta.

Jako správkyně konkurzní podstaty je JUDr. Lenka Vidovičová ustavována Krajským soudem v Ostravě a Krajským soudem v Brně správkyní konkurzní podstaty v rozsáhlých a často problematických konkurzních kauzách. V současné době je JUDr. Lenka Vidovičová ustavována Krajským soudem v Ostravě a Krajským soudem v Brně rovněž insolvenční správkyní.

Klienty advokátní kanceláře jsou převážně významné domácí, ale i mezinárodní obchodní, průmyslové či servisní společnosti, samosprávné či veřejnoprávní instituce, stejně tak, jako individuální investoři a podnikatelé.
Od roku 2004 spolupracuje JUDr. Lenka Vidovičová s poslancem Evropského parlamentu Ing. Janem Březinou, poskytuje právní poradenství a rozbory pro jeho poslaneckou kancelář. V této souvislosti se podle potřeby poslance účastní jednání Evropského parlamentu ve Strassbourgu a Bruselu.

Advokátní kancelář JUDr. Lenky Vidovičové sídlí v centru Olomouce, tj. blízko notářských kanceláří, budovy okresního soudu, magistrátu aj. a je snadno dosažitelná pro klienty. Právníci kanceláře poskytují právní služby v jazyce českém a anglickém.

V roce 1996 absolvovala JUDr. Lenka Vidovičová odbornou stáž na Hofstra University New York, kde pro Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci připravovala projekt právní kliniky.

Dále absolvovala seminář ke zdokonalení právnické angličtiny pořádaný John Marschal Law School Chicago v prosinci roku 2005, který se konal v Luhačovicích pod záštitou České advokátní komory.

Kontakt

Zámečnická 3a
772 00 Olomouc

Tel.: +420 585 208 801
Fax: +420 585 208 805
akvidovicova@akvidovicova.cz